Vlakem na kole

Czech: 

Cesta vlakem může být velmi příjemná, nebo značně stresující, záleží, jaký typ vagonů bude mít vlak, jímž pojedete.

Úschova během přepravy

Na trati Praha–Děčín (levý břeh) se s kolem cestuje vcelku komfortně. Všechny rychlíky (označeno „R“) jsou vybaveny speciálním vozem (na dráze se mu říká „hitlák“) pro kola, kočárky a jiné. Před odjezdem vlaku kolo předáte průvodčímu. Brašny si z kola předem sundejte. Určitě je lepší mít je pod osobním dohledem a vyžadují to i České dráhy, nechtějí za ně nést odpovědnost.
Průvodčí by vám měl dát lístek se žlutou samolepkou s identifikačním číslem (podobná samolepka se lepí na kolo), zpravidla však dostanete pouze lístek s razítkem nebo jen razítko, pokud si doklad koupíte předem u pokladny. Jestliže chcete mít vše v pořádku, trvejte na vydání samolepky s identifikačním číslem.

Za tuto službu (říká se jí Úschova během přepravy) zaplatíte 30 Kč. Pokud budete cestovat v jeden den více vlaky, vyplatí se pořídit celodenní jízdenku za 60 Kč. Rezervace na trati Praha–Děčín není povinná, ale chcete-li mít 100% jistotu, že se do vlaku s kolem dostanete, můžete si ji přikoupit (15 Kč, časové omezení pro nákup rezervace – minimálně dvě hodiny před odjezdem – bylo letos zrušeno). Pravděpodobnost, že na vaše kolo nebude místo, je však podle našich zkušeností minimální (do „hitláku“ se vejde asi 20 kol). Pravda, pokud se na peróně náhodou potkáte se školním výletem, možná budete mít problém…

Rychlíky mezi Prahou a Děčínem jezdí každé dvě hodiny.

Kolo jako spoluzavazadlo

U osobních vlaků je to trochu složitější. Mezi Prahou a Ústím jezdí dvoupatrové Elefanty. Ty mají speciální oddělení pro kola, vždy na začátku a konci vlaku. Kolo si během cesty hlídáte sami a zaplatíte 25 Kč na jeden vlak (50 Kč za více vlaků). Velmi komfortní cestování. Elefanty mezi Prahou a Ústím jezdí každou hodinu (ráno a večer každé dvě hodiny). Rezervace vás přijde na 35 Kč (s In-kartou) či na 70 Kč.

Může se však stát, že narazíte na osobní vlak s běžnými vagony bez oddělení pro kola a bez speciálního úložného vagonu (hitláku). Takové vlaky běžně potkáte třeba mezi Mělníkem a Děčínem (trať na pravém břehu). Kam tedy s kolem? Úplně na konec nebo úplně na začátek soupravy. Kolo nechte v úzké chodbičce hned u dveří. Budete zde překážet ostatním cestujícím (kolo budete muset přesouvat, aby se mohlo nastupovat či vystupovat levými či pravými dveřmi). Nehledě na to, že dostat se do poměrně vysokého vagonu s úzkými dveřmi vyžaduje značné úsilí.

English: 

Rail travel with your bicycle can be either a breeze or a pain in the neck, depending upon the sort of wagons that make up your train.

Your Bicycle as Checked Luggage

The Prague-Decin line (left bank) is an easy train ride with a bike. All express trains (marked “R”) have a special wagon for bicycles, baby buggies, and the like. You turn your bicycle over to the conductor before departure. Take off your packs first – not only is it better to have them with you, it’s Czech Railways policy. The conductor should give you a receipt with a numbered yellow sticker (a matching sticker goes on your bicycle), but usually you’ll just get a receipt or a stamp on your ticket if you buy it at the window. If you want to make sure that everything is in order, insist on getting the numbered sticker.

This service (“Uschova behem prepravy”) costs 30 CZK. If you’ll be traveling on several trains in the course of the day, it’s worth getting an all-day ticket for 60 CZK. Reservations on the Prague-Decin line are not required, but if you want peace of mind that there will be room on the train for both you and your bike, you can reserve ahead of time (15 CZK). We’ve never run into trouble getting on – the baggage coach will hold about 20 bicycles – but you could always run into a school excursion…

Express trains between Prague and Decin run every two hours.

Your Bicycle as Hand Luggage

On local trains things get a bit more complicated. The double-decker Elefant commuter trains between Prague and Usti have a special section for bicycles both fore and aft. You have to watch your bicycle yourself and you pay 25 CZK (or 50 CZK for multiple trains). These comfortable commuter trains run every hour (every two hours in the early morning and evening). A reservation will cost 35 CZK (with an In-karta card) or 70 CZK.

You could also wind up on a local train without a special bicycle section and without a baggage car. These are frequent between Melnik and Decin (the track on the right bank). What to do with your bike? You’ll have to leave it at the very end of the train (either front or back) in the narrow passageway by the doors. Here you’ll be in everybody’s way (you’ll have to back your bike out of one door to allow passengers to get through the other). And just getting yourself and your bike up into these fairly high wagons with their narrow doors is quite a trick.

Notes: 

Ukázka z webportálu.

Year: 
2011