European cycling's black hole

Czech: 

Jízda po Praze je věčný boj, kompromis, stres (a pro mnohé adrenalin), je to absolutně jiný pocit než třeba v Amsterdamu nebo Drážďanech.

V Praze se možná setkáte s pruhy pro cyklisty, většinou vedou od nikam a nikam zpravidla končí před křižovatkou (česká legislativa údajně neumožňuje vedení cyklostezky křižovatkou). Z toho důvodu někteří cyklisté volí jízdu po chodníku i v místech, kde je vyznačen pruh. Bezpečných cyklostezek vedených odděleně od provozu je v Praze velmi málo – namalovat na silnici čáru je přece jenom jednodušší a levnější.

Není divu, že Praha je považována za černou díru cyklistické mapy Evropy. Zejména delší přesuny můžou být vyčerpávající a frustrující, proto doporučujeme využít metro. Pokud se přece jen hodláte vydat do pražských ulic, relativně bezpečnou cestu si můžete naplánovat na webu Prahou na kole (bezpečné úseky jsou značeny hnědě, problematické červeně) či na Zelené mapě Prahy.

English: 

Riding in Prague is an unending battle full of compromise, stress and, for some, adrenaline. The city has a completely different feel from Amsterdam or Dresden.

You might come across cycling lanes here. Generally they appear out of nowhere and abruptly vanish before the next intersection (Czech law supposedly does not allow for a cycling lane to cross an intersection). It’s not surprising that many cyclists prefer the sidewalk even when there is a marked bike lane. Safe cycling routes away from motor traffic are very rare in Prague – after all, painting a line on the road is so much easier and cheaper.

It’s no wonder that Prague is considered a black hole on the cycling maps of Europe. Long distances can be exhausting and frustrating and it’s much better to use the metro. If you decide to take to Prague’s streets anyway, you can plan a fairly safe route on the website Prague by Bike (Prahou na kole), where safe routes are shown in brown and problem spots in red, or on the Green Map of Prague (Zelena mapa Prahy).

Notes: 

Excerpt from online cycling guide.

Year: 
2010