Decin

Czech: 

Děčín je místem mnohých setkání. Největší česká řeka Labe zde spojuje své vody s vodami Ploučnice a Jílovského potoka, dva silniční a dva železniční mosty spojují historický malebný Děčín na pravém břehu s průmyslovými Podmokly na břehu levém, romantická krajina Labských pískovců se zde setkává s krajinou Českého Středohoří, české kulturní vlivy se zde setkávají s germánskými, říční doprava s dopravou železniční a silniční, současná architektura s historickou, minulost se současností...

Děčín je situován v překrásné poloze nad řekou, obklopen nádhernou romantickou krajinou, kterou můžete prozkoumávat při pěších výletech, z paluby lodi, při jízdě na kole, kolečkových bruslích nebo z koňského hřbetu. Návštěva zámku, plaveckého areálu, muzea, zoologické zahrady, divadla, 3D kina nebo některého z mnoha sportovišť je jen příkladem z mnoha možností... Velkou událostí bývají městské slavnosti pořádané vždy v květnu.

English: 

Děčín is a place of encounters. It straddles the confluence of Bohemia’s greatest river, the Elbe, with the waters of the Ploučnice and Jílové. Two roadway and two railway bridges connect historic Děčín on the right bank with industrial Podmokly on the left. Here the romantic Elbe sandstones landscape meets the Bohemian Central Massif. Bohemian cultural influences join Germanic, waterways cross railways and highways, modern architecture rubs shoulders with the historic, the past with the present…

Děčín occupies a beautiful spot on the river, surrounded by a romantic landscape which invites one to wander on foot, by boat or bicycle, on rollerblade or horseback. A visit to the castle, swimming pool, museum, zoological gardens, theatre, 3-D cinema, or one of the many sports fields are just a few of the numerous possibilities that offer themselves… The town festival held every May is always a great event.

Notes: 

Excerpt from promotional publication.

Year: 
2010