Knife country

Error message

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (line 2343 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (line 2387 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (line 2389 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (line 2305 of /home/meanbeth/lab70.com/includes/common.inc).
Czech: 

Nedobrá bonita místní půdy neumožňovala tak dobré živobytí jako v úrodných oblastech českého vnitrozemí a úroda vzešlá z kamenitých políček sotva pokryla potřeby hospodářovy rodiny. Tato skutečnost nutila obyvatelstvo Mikulášovic a okolí již odpradávna k pilnému řemeslnému snažení. Již od 17. století se bylo možno setkat na všech cestách v Čechách i sousedních zemích s mikulášovickými nožíři putujícími se svým nářadím a brusem na zádech od města k městu. Kromě oprav a broušení poškozených nožů, pil a nůžek nabízeli své v zimě vyrobené zboží.

English: 

The poor soil around Mikulášovice did not yield so easy a living as the fertile land of the Bohemian interior and what produce the rocky fields did bear hardly covered the needs of the families toiling there. This reality drove the local populace to find a living elsewhere. As early as the 17th century Mikulášovice’s itinerant knife grinders, wandering with tools and grinding stones on their backs from town to town, were a frequent sight on the highways and byways of Bohemia and Saxony. Aside from repairing and sharpening knives, saws, and scissors, they offered for sale items that they had made the previous winter.

Notes: 

Excerpt from a 160 page book on industrial history.

Year: 
2012